3D upės modeliai

Rodoma visas 2 rezultatus

3D upės scenos architektūriniam 3d modeliavimui.

Upė - natūralus vandens srautas, turintis natūralų srautą išilgai kanalo (natūralaus jos gilinimo) iš šaltinio į burną ir iš jo baseino tekančio paviršiaus ir požeminio srauto.

Jame vanduo paprastai surenkamas iš paviršinio nuotėkio, susidariusio dėl kritulių iš tam tikros teritorijos, kurią riboja vandentakis (baseinas), taip pat iš kitų šaltinių, pvz., Požeminio vandens atsargų, drėgmės, saugomos natūraliajame lede (tiriant ledynus) ir sniego danga.

Kiekvienoje upėje išskiriama jo kilmės vieta - santakos su jūra, ežerais ar santakomis su kita upe - burna ir vieta (sekcija).

Jie tiesiogiai teka į vandenynus, jūras, ežerus arba prarandamas smėliuose, o pelkės vadinamos pagrindinėmis; teka į pagrindinius - intakus.

Žemės paviršius su tokia sistema surenka jo vandenis ir vadinamas baseinu. Į baseino teritoriją kartu su viršutiniais žemės plutos sluoksniais yra ši upių sistema, kuri nuo kitų upių sistemų yra atskirta nuo vandens telkinių.