3D upės modeliai

Rodoma visas 2 rezultatus

3D upės scenos architektūriniam 3d modeliavimui.

Upė - natūralus vandens srautas, turintis natūralų srautą išilgai kanalo (natūralaus jos gilinimo) iš šaltinio į burną ir iš jo baseino tekančio paviršiaus ir požeminio srauto.

Jame vanduo paprastai surenkamas iš paviršinio nuotėkio, susidariusio dėl kritulių iš tam tikros teritorijos, kurią riboja vandentakis (baseinas), taip pat iš kitų šaltinių, pvz., Požeminio vandens atsargų, drėgmės, saugomos natūraliajame lede (tiriant ledynus) ir sniego danga.

Kiekvienoje upėje išskiriama jos atsiradimo vieta - santakos su jūra, ežeru ar santakos su kita upe - žiočių šaltinis ir vieta (atkarpa).

Jie tiesiogiai teka į vandenynus, jūras, ežerus arba pasimetę smėlyje ir pelkėse vadinami dideliais; įtekantys į pagrindinius - intakus.

Sausumos paviršius su tokia sistema surenka savo vandenis ir jis vadinamas baseinu. Baseino plotas kartu su viršutiniais žemės plutos sluoksniais apima šią upių sistemą ir yra atskirtas nuo kitų upių sistemų vandens telkiniais.