Viešosios erdvės 3D modeliai

Rodoma 1-24 728 rezultatų

3D viešųjų erdvių ir kitų architektūrinių struktūrų modeliai.

Viešoji erdvė - potencialios žmonių vietos teritorija arba erdvė. Jis nustatomas siekiant reguliuoti civilinius teisinius santykius, kylančius už privačių erdvių ribų, kur teisinis statusas ir pati galimybė surasti atskirus piliečius yra ribojama remiantis bendruoju įstatymu ir teisinėmis privačiomis normomis.

Vienos ir tos pačios valstybės rėmuose viešosios vietos ženklai nėra universalūs ir yra nustatomi konkrečių įstatymų ir kitų teisės aktų kontekste. Šiuos paaiškinimus, paprastai kaip išsamų sąrašą, nustato taisyklės formuotojas pagal savo kompetenciją, atitinkamai užduočių spektrą, kurio reguliavimas apima atitinkamą aktą. Viešųjų vietų ženklų (sąrašų), apibrėžtų vietos valdžios aktuose, teisinė reikšmė apsiriboja jos teritorinės ir administracinės kompetencijos ribomis, besąlygiškai valdant valstybės įstatymus valstybės įstatymams.

Dėl skirtingų vietos įstatymų skirtingų šalių viešųjų vietų tipologija nėra vienoda. Tuo pačiu metu skirtingose ​​šalyse gali būti taikomi skirtingi reikalavimai, apribojimai ir draudimai.