Viešosios erdvės 3D modeliai

Rodoma 1-24 iš 728 rezultatų

3D viešųjų erdvių ir kitų architektūrinių struktūrų modeliai.

Viešoji erdvė - potencialios žmonių vietos vieta arba erdvė. Jis nustatomas norint reguliuoti civilinius teisinius santykius, kylančius už privačių erdvių, kur teisinis statusas ir galimybė rasti atskirus piliečius yra ribojamos pagal bendrąjį įstatymą ir privačias privatines normas.

Vienos ir tos pačios valstybės sistemoje viešosios vietos ženklai nėra universalūs ir yra nustatyti pagal konkrečius įstatymus ir kitus teisės aktus. Šiuos paaiškinimus, kaip taisyklę, kaip išsamų sąrašą, nustato jo kompetencijai priklausantis taisyklių rengėjas, užduočių spektras, kurio reguliavimas susijęs su atitinkamu aktu. Viešųjų vietų ženklų (sąrašų) teisinė reikšmė, apibrėžta vietos valdžios aktuose, apsiriboja jos teritorinės ir administracinės kompetencijos ribomis, besąlygiškai valstybės įstatymų taisyklėmis virš vietos normų.

Dėl skirtingų vietos įstatymų skirtingų šalių viešųjų vietų tipologija nėra vienoda. Tuo pačiu metu skirtingose ​​šalyse gali būti taikomi skirtingi reikalavimai, apribojimai ir draudimai.